Lite om Muzak

Lite om Muzak

 

Muzak kallas den typ av musik som är meningen att användas som en typ av bakgrundsmusik för att sätta en stämning. Det är alltså inte musik som det är meningen att man ska lyssna aktivt på utan brukar användas i till exempel hissar och på arbetsplatser för att de arbetande inte ska tappa fokus på de uppgifter som de för tillfället är upptagna med.

Det är även vanligt att man använder muzak i butiker och affärer för att försöka påverka kunderna på olika sätt. Är det kort till stängning är det till exempel vanligt att snabb musik spelas för att påverka kunderna att skynda på. Är det tvärtom mitt på dagen är det vanligare att lugn musik spelas så att de inte ska ha allt för bråttom.

Muzak är alltså egentligen en musikstil som fungerar som bakgrundsmusik och som ofta endast är instrumentell. Det kallas dock inte musik eftersom många anser att det inte är riktig musik.

dante