Allmänt om musik

Allmänt om musik

Musik är något som den absoluta majoriteten uppskattar och tycker om. Alla har vi våra favoritartister eller favoritlåtar och vår smak för vilken musik vi gillar kan variera över tid. Men vad är då musik egentligen för något? Det är en fråga som är ganska svår att svara på egentligen. I grund och botten är musik olika typer av ljud som är behagliga att lyssna till. Dock tycker inte alla om samma sorters ljud. Man skulle kunna jämföra musik med poesi; det är en uttrycksform där man kan uttrycka och uppleva känslor fast förutom text så ingår även olika typer av ljud.

De ljud som skapar musik kommer ofta från instrument av olika slag. Ett instrument är ett föremål som ger ifrån sig särskilda ljud. Ofta kan samma instrument ge ifrån sig olika ljud beroende på hur man använder det. Dessa ljud brukar delas upp i olika toner eller ackord. Ett av de vanligaste instrumenten är gitarren som är ett stränginstrument där ljud uppstår av att man låter strängarna på instrumentet vibrera.

Musik är en av de mest populära formerna av underhållning och konstutövning. Musiken används för att skapa stämningar av olika slag och de som ägnar sig åt att skapa musik kallas för musiker. Ordet musik kommer från början från grekiskan och syftar på en grupp gudinnor som kallades för muserna. Detta ord används i olika former över hela världen.

Människan verkar alltid i någon form ha ägnat sig åt musik och man använde till en början väldigt primitiva instrument. Numera har konsten att skapa musik förfinats och utvecklats något enormt och idag är det väldigt vanligt att man skapar musik via datorn eller andra elektroniska instrument. Möjligheterna att konsumera musik är idag också större än någonsin genom tiderna eftersom internet och smarta telefoner har gjort det möjligt att nästan var man än befinner sig konsumera musik.

Den kanske vanligaste formen av musik idag består ofta av en artist eller en grupp artister, ett så kallat band. Om det är ett band har bandmedlemmarna ofta olika roller och spelar på olika instrument för att uppnå musik tillsammans. Enskilda artister däremot brukar enbart sjunga och det instrumentella sköts allt oftare av andra personer än artisten själv. Många anser att det är en lägre form av musik eftersom det ställs allt för låga krav på artisten, men så länge folk uppskattar och konsumerar musiken verkar det inte spela någon större roll.

Artister och band brukar ibland anordna konserter där allmänheten har möjlighet att lyssna på när bandet spelar live. Populära och stora band kan locka väldigt många människor och det kan ibland uppstå en viss hysteri. Artisterna har ofta även olika stilar beroende på vad för musik de spelar. Detta är något som fansen brukar ta efter.

dante