Musik genom historien

Musik genom historien

 

Ämnet musikhistoria är den akademiska disciplin som ägnar sig åt att studera musikens historia. Man vet inte riktigt hur länge musik har utövats av människor och muskhistoriska forskare har länge riktat in sig på just den västerländska musiktraditionen vilket innebär att det är just den som man vet mest om. Detta är dock något man nu försöker förändra eftersom man på så sätt går miste om väldigt många olika musikstilar och kulturyttringar genom historien runt om i världen.

Arkeologer har hittat bevis för att musikinstrument användes av människor redan under stenåldern. Det var ofta flöjter som tillverkats av ben men det har också gjorts fynd av olika sorters trummor samt rasselinstrument.

Hos de tidiga folkgrupperna som hade utvecklat en hög form av kultur verkar musik ha spelat en väldigt viktig roll historiskt sett. Man tror att musik då var något som användes i religösa och andliga sammanhang och i det antika Grekland var det vanligt att recitering av dikter ackompanjerades av musik i bakgrunden.

Från det forna Mesopotamien har man också kunnat finna den tidigaste noterade musiken och det var även i det fallet hymner som användes i religösa sammanhang. Bland annat har man hittat skrifter som beskriver hur man ska stämma olika typer av instrument. Man började även tidigt att systematisera musiken i olika musikteorier och på ett matematiskt sett skriva ner dessa så att samma musik kunde spelas om igen. De noter vi idag använder bygger på dessa nedskriva musikteorier.

Det finns väldigt välbevarade dokument från den konstmusik som uppfanns från 800-talet och framåt och på den tiden sågs musik som en väldigt hög form av kultur och skedde ofta i orkestrar av olika slag. De mest kända musikaliska verken skapades under 1500-1800-talet då stora tonsättare som Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart och “Johann Sebastian Bach producerade sin klassiska musik. Denna musik var ofta sammankopplad med olika konstnärliga epoker som till exempel barock och så vidare.

På 1900-talet uppstod den elektroniska musiken och det uppstod väldigt många nya musikstilar med tillhörande kulturella yttringar. Musiken blev hårdare och mer högljudd och musik som till exempel pop och rock uppstod. Det blev nu även vanligare och i stort sett ett krav att man skulle sjunga till musiken vilket inte tidigare hade varit fallet på samma sätt.

dante