Folkmusik som musikform

Folkmusik som musikform

 

Innan globaliseringen tog fart hade man oftast endast kontakt med människor i sitt närområde. Det innebar att man i olika delar av världen utvecklade väldigt olika typer av seder och traditioner. Musiken var inget undantag heller och i Sverige kan man till exempel skilja mellan musik som kommer från olika delar av landet.

Den musik som man fört vidare inom allmogen och som ofta uppstått på landsbygden brukar kallas för folkmusik. Denna typ av musik innehåller vanligtvis visor som ofta handlar om de problem och glädjeämnen man hade i livet. I Sverige när man tänker på folkmusik är det främst så kallad spelmansmusik som man tänker på. Denna term uppstod dock inte förrän under 1900-talet.

Men folkmusik brukar också även innebära musik som en vissångare framför och till exempel Bob Dylan och Pete Seegers musik räknas till genren. Väldigt mycket av den populärmusik som finns idag bygger även i grund och botten på folkmusik från olika länder.

Olika länder brukar ha väldigt olika former av folkmusik och man kan ofta snabbt höra ungefär vad det rör sig om. Inom svensk folkmusik är det nästan alltid inslag av nyckelharpa eller fioler och i skotsk folkmusik är det vanligt att man använder sig av säckpipor. Texterna skiljer sig också åt mellan länderna och speglar ofta ett lands kultur. Irland med sin pubkultur har till exempel väldigt mycket folkmusik som handlar om just alkohol och fylla.

Även om man kan tro att folkmusiken i ett land aldrig förändras så är det inte fallet. Det kan vara svårt som svensk att tänka sig svensk folkmusik utan fioler eller spelemän. Men faktum är att folkmusik i länder alltid har förändrats genom åren.

dante