Lite om världsmusik

Lite om världsmusik

 

Ordet världsmusik kommer från det engelska world musik. Begreppet har funnits sedan 1960-talet och uppstod när en amerikansk professor i musik vädrade åsikten om att musik i världen och olika former av musik mellan länder är något som kan användas för att knyta band mellan olika kulturer runt om i världen. Särskilt bland olika musikstilar från olika länder sågs som något nyttigt av Robert E. Brown som han hette. Hans vision var att musik kunde användas i strävan efter att uppnå fred på jorden.

Begreppet återuppstod sedan i slutet av 1980-talet men användes då i mindre pacifistiska sammanhang. Det var snarare något som uppstod av olika skivbutiker i England som inte riktigt visste hur de skulle kategorisera musik som inte var västerländsk. World Music har dock aldrig riktigt slagit igenom på ett kommersiellt plan och det är framför allt inom public service som musiken spelas som ett sätt att främja mångfald. Ett viktigt undantag är dock reaggemusiken som slog igenom på bred front i hela västvärlden under 1900-talet.

Begreppet världsmusik är ganska problematiskt eftersom det i princip innebär att genren uppstår så fort den existerar i ett land där den normalt inte finns. Allt kan därmed tillhöra genren.

dante